WPROWADZENIE. WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Image

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”. CENTRUM KULTURY-BIZNESU-EDUKACJI. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI (www.maximum.org.pl) 1 września 2012 roku w partnerstwie z ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w Rzymie, DOMEM KULTURY “PODGÓRZE” i ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 W KRAKOWIE zainagurowała WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA” – projekt edukacyjny dotowany przez Województwo Małopolskie w ramach Programu pn.„Małopolska WIE – Wiedza. Innowacja. Edukacja” – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”
AKTUALmecenat_malopolski_logotyp3

LIDER: FUNDACJA “MAXIMUM” (www.maximum.org.pl)
AKTUAL1LOGO MAXIMUM w ramce2
PARTNERZY: ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w RZYMIE, DOM KULTURY “PODGÓRZE” w KRAKOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 w KRAKOWIE
ACSSAlogo Dom Kultuy Podgórzezsm2_header_long

UCZESTNICY: studenci i wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy
GRANTODAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Program Edukacyjny “Małopolska WIE: Wiedza – Innowacja – Edukacja”
Logo_Malopolska1

DANE KONTAKTOWE: www.maximum.org.pl
e-mail: redakcja@maximum.org.pl, tel. +48 511-833-410

ZESPÓŁ PROJEKTU:
1. Dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji “MAXIMUM”, projektodawca, coach, wydawca, wykładowca, NGO & cultur-manager, specjalista dramy edukacyjnej, literaturoznawca, kulturoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
2. Mgr Łucja Skrzypek – koordynator projektu, nauczycielka z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
3. Mgr Marzena Rogowska-Wasztyl – bizneswoman, manager, PR-owiec, coach
4. Mgr Eryk Ostrowski – poeta, krytyk literacki, pracownik Domu Kultury “Podgórze”, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
5. Prof. ISS Dr Stanisław Zimniak – pracownik nauk. Istituto Storico Salesiano w Rzymie, historyk, znawca systemu prewencyjnego ks. Bosco, wykładowca, poeta i artysta, sekretarz Associazione Cultori di Storia Salesiana w Rzymie, członek Papieskiej Rady “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” przy Watykanie

IDEA WARSZTATÓW:

 1. Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 3. Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 4. Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 5. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 6. Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 7. Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
 8. Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych poprzez:
 • pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów,
 • nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.),
 • podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności.

HASŁO WARSZTATÓW: “ODKRYWAJMY PASJĘ TWORZENIA I BUDUJMY MOSTY MIĘDZY LUDŹMI”
102_1190W

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Warsztaty literackie (Eryk Ostrowski)
 2. Warsztaty kultury słowa i prewencyjnego systemu wychowawczego Jana Bosco (ks.prof. Stanisław Zimniak)
 3. „Pasja tworzenia niech nigdy nie gaśnie”. Warsztaty kreatywności i dramy edukacyjnej
  (dr Dariusz Piotr Klimczak)
 4. „Pasja w sieci”. Warsztaty medialne (mgr Marzena Rogowska-Wasztyl)

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania: drama, video and Internet interaction trening, heurystyka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę w relacji Mistrz-Uczeń, telemost Kraków-Rzym i prezentacje multimedialne.

WARSZTATY_KREATYWNOSCI_27_XI_2012domaili

plakat_WARSZTATY_KREATYWNOSCI

Advertisements

WARSZTATY KULTURY SŁOWA I PREWENCYJNEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO KS. BOSCO

WARSZTATY KULTURY SŁOWA I PREWENCYJNEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO KS. BOSCO

WYKŁADOWCA: ks. prof ISS Roma dr Stanisław Zimniak SDB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROWADZENIE: dr Dariusz Piotr Klimczak

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

IMG_1429W

(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji “Maximum”, mgr Łucja Skrzypek – koordynator projektu, prof. dr hab. Grażyna Borowik-Pieniek Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny, dr Marek Tański UP, dr Agnieszka Sojka – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, ks. Prof. ISS Roma dr Stanisław Zimniak SDB, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – prezes Związku Literatów Polskich w Krakowie)

IDEA WARSZTATÓW:

 • Pogłębianie świadomości i wiedzy na temat kulturowego, duchowego i materialnego dziedzictwa, szczególnie z uwzględnieniem młodego odbiorcy.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie norm obyczajowych, kultywowanie takich wartości, jak: dobro, prawda, piękno oraz idei ks. Bosco.
 • Uwrażliwienie młodego odbiorcy na wartość słowa i pasję tworzenia w systemie prewencyjnym ks. Bosco.
 •  Przybliżenie młodzieży szkolnej istotnych fundamentów tradycji wychowania, specyfiki tworzenia wg ks. Bosco.
 • Uwrażliwienie na kulturę wysoką i artystyczną.
 • Budzenie szacunku do instytucji kultury i szkoły.
 • Przeciwdziałanie agresji, braków wychowawczych.
 • Zapewnianie warunków do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych.

Ponadto:

 • Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 • Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 • Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 • Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja, system prewencyjny, “amorevolezza”.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, test, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja.

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 27 listopada 2012 r., Dom Kultury “Podgórze”, ul. Sokolska 13.

LIDER: FUNDACJA “MAXIMUM” (www.maximum.org.pl)
AKTUAL1LOGO MAXIMUM w ramce2
PARTNERZY: ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w RZYMIE, DOM KULTURY “PODGÓRZE” w KRAKOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 w KRAKOWIE
ACSSAlogo Dom Kultuy Podgórzezsm2_header_long

UCZESTNICY: studenci i wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy
GRANTODAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Program Edukacyjny “Małopolska WIE: Wiedza – Innowacja – Edukacja”
Logo_Malopolska1

WARSZTATY_KREATYWNOSCI_27_XI_2012domaili

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1376W

IMG_1399W

IMG_1392W

IMG_1398W

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_______________________________________________

KSIĄŻKA PROJEKTOWA: ks. Stanisław Zimniak, System wychowawczy Księdza Bosco. Kontekst formacji – Podstawy – Rola wychowawcy, Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”, Kraków – Rzym 2012 (zamówienia: www.maximum.org.pl)

okladka_ks.S.Zimniak_Bosco_2012

_______________________________________________

BIOGRAM:

Ks. Prof. ISS Dr Stanisław Zimniak – salezjanin, historyk Kościoła, artysta. Absolwent KUL oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego „Gregorianum” w Rzymie, na którym obronił doktorat na Wydziale Historii Kościoła. Pracownik naukowy Istituto Storico Salesiano w Rzymie, sekretarz l’Associazione dei Cultori di Storia Salesiana, członek l’ Associazione Coordinamento Storici Religiosi, członek Rady Naukowej „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Współredaktor „Ricerche Storiche Salesiane”. Książki naukowe: „Dusza wybrana”. Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski, Wyd. Salezjańskie–LAS, Warszawa–Rzym 2003; Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales (1868 ca. – 1919), LAS, Roma 1997; Österreich begegnet Don Bosco „dem Vater, Lehrer und Freund der Jugend”, LAS, Roma 2003. Redaktor wielu książek (m.in. Storia e identità salesiana in Africa e Madagascar. Questioni di conservazione del patrimonio culturale, LAS, Roma 2012; Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico). Oprócz działalności naukowej uprawia twórczość poetycką pod pseudonimem Stanisław Sośnieńczyk (Człowiek – pytanie codzienne, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków-Rzym 2010; Teraz – tu. Miniatury poetyckie, Kraków
Rzym 2006, Wszechmożność Boga – Możność człowieka. Rozważania – medytacje, ISS, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków-Rzym 2008).

WARSZTATY MEDIALNE “PASJA W SIECI”

WARSZTATY MEDIALNE  “PASJA W SIECI”

TRENER: mgr Marzena Rogowska-Wasztyl

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

IMG_1310W

(od lewej: mgr Marzena Rogowska-Wasztyl, dr Dariusz Piotr Klimczak, mgr Łucja Skrzypek)

IDEA WARSZTATÓW:

 • Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych w Internecie.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności w Internecie.
 • Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w świecie wirtualnym.
 • Analiza i interpretacja reklam.
 • Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 • Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
 • Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych w Internecie poprzez:

a) pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów (np. utworzenie bloga, własnej strony www, facebooka),

b) nawiązanie relacji partnerskich i uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem portali społecznościowych,

c) podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,

d) rozwijanie wiedzy i umiejętności.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, test, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja.

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 4 października r., Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, ul. Skrzyneckiego 12

UCZESTNICY: uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy.

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1299W

IMG_1297W

IMG_1289W

IMG_1287W

IMG_1291W

IMG_1305W

IMG_1294W

______________________________________________

KONSPEKT WARSZTATÓW Zobacz: konspekt_Media_kreatywnosc

WARSZTATY KREATYWNOŚCI “PASJA TWORZENIE NIECH NIGDY NIE GAŚNIE”

WARSZTATY KREATYWNOŚCI “PASJA TWORZENIA NIECH NIGDY NIE GAŚNIE”

TRENER: dr Dariusz Piotr Klimczak

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

IMG_1250W

IMG_1248_W

(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak, mgr Łucja Skrzypek, Eryk Ostrowski)

IDEA WARSZTATÓW:

 • Przeprowadzenie Testu na inteligencję (IQ) oraz określenie skali
 • Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 • Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 • Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 • Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
 • Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych poprzez:

a) pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów,

b) nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.),

c) podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,

d) rozwijanie wiedzy i umiejętności.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, test, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja.

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 27 września 2012 r., Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, ul. Skrzyneckiego 12

UCZESTNICY: uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy.

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1256w

IMG_1251w

IMG_1254w

_____________________________________

ZAPRASZAMY DO ROZWIĄZANIA TESTU NA INTELIGENCJĘ (IQ): TEST_IQ

WARSZTATY LITERACKIE “ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWO”

WARSZTATY LITERACKIE “ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWO”

POETA: Eryk Ostrowski

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

PROWADZENIE: dr Dariusz Piotr Klimczak

IMG_1248_W

(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak, mgr Łucja Skrzypek, Eryk Ostrowski)

IDEA WARSZTATÓW:

Uczący się powinni stopniowo odkrywać sztukę poetyckiego słowa poprzez jej praktykowanie i doświadczanie, mając jednocześnie świadomość wartości końcowego efektu procesu twórczego. Warsztaty twórcze koncentrują się na kilku wzajemnie dopełniających się kierunkach:

 • Analiza dzieła literackiego.
 • Bezpośredni kontakt z dziełami, twórcami, poetami.
 • Zaangażowanie w działania artystyczne.
 • Odkrywanie własnych pasji twórczych.
 • Pobudzanie kreatywności.
 • Pogłębianie świadomości i wiedzy na temat kulturowego, duchowego i materialnego dziedzictwa, szczególnie z uwzględnieniem młodego odbiorcy.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie norm obyczajowych, kultywowanie takich wartości, jak: dobro, prawda, piękno obecnych w literaturze.
 • Uwrażliwienie młodego odbiorcy na wartość słowa i pasję tworzenia.
 • Przybliżenie młodzieży szkolnej istotnych fundamentów tradycji wychowania, specyfiki tworzenia.
 • Uwrażliwienie na kulturę wysoką i artystyczną.
 • Budzenie szacunku do instytucji kultury i szkoły.
 • Przeciwdziałanie agresji, braków wychowawczych.
 • Zapewnianie warunków do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, recytacja, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja. ZOBACZ PREZENTACJĘ: WARSZTATY_LITERACKIE_OSTROWSKI_2012

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 18 września 2012 r., Dom Kultury “Podgórze”, 18 września 2012, godz. 14.00

plakat_WARSZTATY_KREATYWNOSCI

UCZESTNICY: uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy.

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1244W

IMG_1242W

IMG_1243W

_____________________________________

WIERSZE ERYKA OSTROWSKIEGO DO INTERPRETACJI:

IMG_1245W

Czas nie przebacza

Czas nie przebacza.

Można odejść w samotność.

Przenikać niedostępne innym ogrody.

Powoli zbliżać się do światła

z gorączkowym blaskiem w oczach

przyjmować winy nagle odkryte w sobie.

Można

ale czas nie wybaczy ci

pierwszego kroku

niewinnego natchnienia

tej myśli wiosną

że nie umiera życie.

Więdną łąki i ogrody.

Ziemia znów płacze

rozdarta ślini się deszczem.

Opadają liście.

Wzdryga się woda w leśnym stawie.

Tratwy rumieńców z policzków płyną łzami.

Wśród wiatrów ciężki łopot skrzydeł.

Na marcowych polach zakwitły jaskry

na krótko.

Jedno wyjście z domu.

Brak pożegnania.

Nieostrożne słowo.

Czas nie przebacza.

Na zawsze pozostanie

rysa na czole

gdzie wiosną woda wzbiera

przekracza brzegi

zalewa oczy.

_____________________________________________

„Niewiasta i mąż w Edenu leżą krwi,

W niewieście mąż, a niewiasta w nim”

(Peter Gabriel, Blood of Eden, tł. Danuta Sperczyńska)

I

I kobieta zapytała jaskini Kim jesteś.

Tobą jestem odpowiedziała jaskinia.

Zgubiłam się w tobie powiedziała kobieta.

Teraz jesteśmy jednością.

I została, nie mogła wrócić do mężczyzny i dziecka, a tylko oni mogli wejść w nią, lecz nie wiedzieli i stali wciąż przed ciemnością nie widząc, że wejście do jaskini to usta, oczu przebijających przez szpary w skale, strumienie słońca. A gdy po wielu miesiącach wyszła kobieta na ziemię z ulgą była witana

Zgubiłam się w tobie

Słowa trafiały w od wieków niezmąconą ciszę i powracały echem oplatającym Ziemię. Otwierała usta – chłód. Znaleziono ciało nie przyczynę.

II

Mężczyzna boi się.

Opuszczam ciało sprawcy zrobiłem chciałem wiedzieć.

Teraz oczy, zmuszone patrzeć, boją się. Mężczyzna wymyka się w siebie.

Jest jeszcze uchylona furtka, drugi ogród, też pełen obaw. Ostatnim promieniem słońca mężczyzna ucieka przed własnym cieniem. W noc, spokój, ciszę odchodzenia – nocą mężczyzna znów staje się dzieckiem. Daleko zostawił sprawcę. Wzywa mamę, zapaloną lampę. Boi się. Już wie.

__________________________________________________

BOJA

Płynąłem do niej

z rękami rozpostartymi

na ramionach ojca

Dołem słońce

kładło nad dnem

prędkie cienie

maleńkie stornie

chełbie

Potem nagle

robiło się chłodno

i ciemno

pachniało solą

i stęchlizną

Dryfowała

na pordzewiałym łańcuchu

obijał się o nią

z każdą falą

monotonnie i posłusznie

Splątana wodorostami

nie była już groźna

Dawała się nawet

pogłaskać

Pies Bałtyku

Szukam go dziś

rozpostartymi rękami

Jest chłodno

i wilgotno

Może w ciemności

usłyszę

suchy dźwięk

łańcucha

BIOGRAM POETY:

ERYK OSTROWSKI – poeta, eseista, redaktor. Uurodził się w Krakowie w 1977 r. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym, studiował też filologię rosyjską (UJ). Opublikował 7 tomów poezji i 3 książki eseistyczne. Opracował ponad 20 książek innych autorów.  Debiutował słuchowiskiem “Spacer pośród cierni” w reżyserii Romany Bobrowskiej (Teatr Polskiego Radia, 1995). Od tego czasu stale obecny w czasopismach polskich („Odra”, „Lampa”, „Rita Baum”, „Arterie”, „Fraza”, „Fragile”, „Nowa Okolica Poetów”, „Pobocza”, „Więź”, „Zeszyty Literackie”, „Tygiel Kultury”, „Kraków”, „Pogranicza”, „Topos”, „Arterie”, „Strony”), serbskich (w przekładach Biserki Rajcić), węgierskich (w przekładach Geza Cseby), ukraińskich (w przekładach Bohdana Boychuka, Oleksandra Gordona, Tadeja Karabowycza) i w Chile (w przekładach na hiszpański Javiera Floresa Leteliera).W latach 1999 – 2002 współpracował z czasopismem o książce dla dziecka „Guliwer” redagowanym przez prof. Joannę Papuzińską, wydawanym wówczas przez Bibliotekę Narodową „Ossolineum”.  W 2005 roku serbski PEN Club ogłosił jego arkusz poetycki, a rok później obszerny wybór poezji. W 2010 we Lwowie ukazał się polsko-ukraińsko-rosyjski tom poezji. W 2006 roku opublikował książkę eseistyczną “Szymborska: Odyseja kosmiczna” poświęconą najnowszym wierszom Noblistki, dobrze przyjętą przez krytykę. W opracowaniu i z przedmową Eryka Ostrowskiego ukazał się pierwszy od jedenastu lat polski wybór poezji Mariny Cwietajewej (2006).
Przygotował do druku ostatnie książki poetki, tłumaczki i eseistki, Joanny Salamon (1932 – 2001) m.in. jej analizę Traktatu teologicznego Czesława Miłosza, “O ukrytych nurtach w polskiej literaturze. Ostatnia rozmowa z Joanną Salamon” (2003).
Staraniem Eryka Ostrowskiego ukazały się także ostatnie książki legendarnej poetki Nowej Fali, Marianny Bocian (1942 – 2003) m.in. wznowienie „podziemnych” poezji “Scalone z rozkładu” (2004), pośmiertny wybór eseistyki “Caritas discreta” i tom “Jasno i bogato”, obejmujący niemal cały dorobek poetycki pisarki, wydany przez Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT (2009), do którego Ostrowski napisał także obszerny esej poświęcony życiu i twórczości Poetki.
W 2012 w opracowaniu Eryka Ostrowskiego i Urszuli Kozioł ukaże się antologia wierszy i przekładów poezji niemieckojęzycznej poety i tłumacza, Feliksa Przybylaka (1933-2010).

Obecnie ukończył pracę nad monografią “Neil Tennant: Angielski sen” – książką poświęconą poetyckim tekstom lidera grupy Pet Shop Boys i popkulturze brytyjskiej XX wieku (projekt zrealizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury).

Książki poetyckie Eryka Ostrowskiego zostały omówione w podręczniku “Literatura polska po 1939” roku Stanisława Burkota (PWN, Warszawa 2002, 2005). W 2002 ze swoją poezją Ostrowski gościł w Instytucie Polskim w Sztokholmie, gdzie wystąpił wspólnie z księdzem Stanisławem Musiałem, a w 2004 reprezentował Polskę na 41. Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w Belgradzie.

Poza współpracą z pisarzami starszej generacji, Ostrowski pomaga zaistnieć także młodym, stawiającym pierwsze kroki w literaturze; realizuje wieczory autorskie i przygotowuje debiuty książkowe. Opracował m.in. debiutancki arkusz poetycki Marty Półtorak („Fragile”, 2009) oraz pierwszy tom Łukasza Mańczyka, Służebność światła wyróżniony Nagrodą im. K. Iłłakowiczówny za poetycki debiut roku (2004).

Od 2001 roku pozostaje opiekunem spuścizny literackiej Joanny Salamon. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.

Nagrody

Stypendium Miasta Krakowa (2002), Krakowska Książka Miesiąca (za tom “Muzyka na wzgórzu”, 2006), Stypendium Ministra Kultury (2008), Nagroda Fundacji Grazella (za całokształt twórczości z uwzględnieniem prac edytorskich, 2009), Nagroda im. Mariana Radwana na festiwalu FAMA (2005, 2006). Nominacja do Nagrody Poetyckiej „Silesius” (za tom “Cydonia”, 2011).

WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA”

Image

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”. CENTRUM KULTURY-BIZNESU-EDUKACJI. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI (www.maximum.org.pl) 1 września 2012 roku w partnerstwie z DOMEM KULTURY “PODGÓRZE” i ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 W KRAKOWIE zainagurowała WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA” – projekt edukacyjny dotowany przez Województwo Małopolskie w ramach Programu pn.„Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja” – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”
AKTUALmecenat_malopolski_logotyp3
logo Dom Kultuy Podgórzezsm2_header_long

DANE KONTAKTOWE: http://www.maximum.org.pl,
e-mail: redakcja@maximum.org.pl, tel. +48 511-833-410

ZESPÓŁ PROJEKTU:
1. Dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji “MAXIMUM”, projektodawca, coach, wydawca, wykładowca, NGO & cultur-manager, specjalista dramy edukacyjnej, literaturoznawca, kulturoznawca
2. Mgr Łucja Skrzypek – koordynator projektu, nauczycielka z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
3. Mgr Marzena Rogowska-Wasztyl – bizneswoman, manager, PR-owiec, coach
4. Mgr Eryk Ostrowski – poeta, krytyk literacki, pracownik Domu Kultury “Podgórze”
5. Prof. ISS Dr Stanisław Zimniak – pracownik nauk. Istituto Storico Salesiano w Rzymie, historyk, znawca systemu prewencyjnego ks. Bosco, wykładowca, poeta i artysta

IDEA WARSZTATÓW:

 1. Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 3. Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 4. Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 5. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 6. Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 7. Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
 8. Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych poprzez:
 • pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów,
 • nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.),
 • podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności.

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Warsztaty literackie (Eryk Ostrowski)
 2. Warsztaty kultury słowa i prewencyjnego systemu wychowawczego Jana Bosco (ks.prof. Stanisław Zimniak)
 3. „Pasja tworzenia niech nigdy nie gaśnie”. Warsztaty kreatywności i dramy edukacyjnej
  (dr Dariusz Piotr Klimczak)
 4. „Pasja w sieci”. Warsztaty medialne (mgr Marzena Rogowska-Wasztyl)

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania: drama, video and Internet interaction trening, heurystyka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę w relacji Mistrz-Uczeń, telemost Kraków-Rzym i prezentacje multimedialne.

WARSZTATY_KREATYWNOSCI_27_XI_2012domaili

plakat_WARSZTATY_KREATYWNOSCI