WPROWADZENIE. WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Image

FUNDACJA INSTYTUT WYDAWNICZY „MAXIMUM”. CENTRUM KULTURY-BIZNESU-EDUKACJI. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI (www.maximum.org.pl) 1 września 2012 roku w partnerstwie z ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w Rzymie, DOMEM KULTURY “PODGÓRZE” i ZESPOŁEM SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 W KRAKOWIE zainagurowała WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI “ODKRYJ PASJĘ TWORZENIA” – projekt edukacyjny dotowany przez Województwo Małopolskie w ramach Programu pn.„Małopolska WIE – Wiedza. Innowacja. Edukacja” – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”
AKTUALmecenat_malopolski_logotyp3

LIDER: FUNDACJA “MAXIMUM” (www.maximum.org.pl)
AKTUAL1LOGO MAXIMUM w ramce2
PARTNERZY: ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w RZYMIE, DOM KULTURY “PODGÓRZE” w KRAKOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 w KRAKOWIE
ACSSAlogo Dom Kultuy Podgórzezsm2_header_long

UCZESTNICY: studenci i wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy
GRANTODAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Program Edukacyjny “Małopolska WIE: Wiedza – Innowacja – Edukacja”
Logo_Malopolska1

DANE KONTAKTOWE: www.maximum.org.pl
e-mail: redakcja@maximum.org.pl, tel. +48 511-833-410

ZESPÓŁ PROJEKTU:
1. Dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji “MAXIMUM”, projektodawca, coach, wydawca, wykładowca, NGO & cultur-manager, specjalista dramy edukacyjnej, literaturoznawca, kulturoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
2. Mgr Łucja Skrzypek – koordynator projektu, nauczycielka z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
3. Mgr Marzena Rogowska-Wasztyl – bizneswoman, manager, PR-owiec, coach
4. Mgr Eryk Ostrowski – poeta, krytyk literacki, pracownik Domu Kultury “Podgórze”, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
5. Prof. ISS Dr Stanisław Zimniak – pracownik nauk. Istituto Storico Salesiano w Rzymie, historyk, znawca systemu prewencyjnego ks. Bosco, wykładowca, poeta i artysta, sekretarz Associazione Cultori di Storia Salesiana w Rzymie, członek Papieskiej Rady “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” przy Watykanie

IDEA WARSZTATÓW:

 1. Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 3. Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 4. Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 5. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 6. Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 7. Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
 8. Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych poprzez:
 • pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów,
 • nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.),
 • podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności.

HASŁO WARSZTATÓW: “ODKRYWAJMY PASJĘ TWORZENIA I BUDUJMY MOSTY MIĘDZY LUDŹMI”
102_1190W

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Warsztaty literackie (Eryk Ostrowski)
 2. Warsztaty kultury słowa i prewencyjnego systemu wychowawczego Jana Bosco (ks.prof. Stanisław Zimniak)
 3. „Pasja tworzenia niech nigdy nie gaśnie”. Warsztaty kreatywności i dramy edukacyjnej
  (dr Dariusz Piotr Klimczak)
 4. „Pasja w sieci”. Warsztaty medialne (mgr Marzena Rogowska-Wasztyl)

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania: drama, video and Internet interaction trening, heurystyka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę w relacji Mistrz-Uczeń, telemost Kraków-Rzym i prezentacje multimedialne.

WARSZTATY_KREATYWNOSCI_27_XI_2012domaili

plakat_WARSZTATY_KREATYWNOSCI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s