WARSZTATY KULTURY SŁOWA I PREWENCYJNEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO KS. BOSCO

WARSZTATY KULTURY SŁOWA I PREWENCYJNEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO KS. BOSCO

WYKŁADOWCA: ks. prof ISS Roma dr Stanisław Zimniak SDB

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROWADZENIE: dr Dariusz Piotr Klimczak

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

IMG_1429W

(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji “Maximum”, mgr Łucja Skrzypek – koordynator projektu, prof. dr hab. Grażyna Borowik-Pieniek Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny, dr Marek Tański UP, dr Agnieszka Sojka – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, ks. Prof. ISS Roma dr Stanisław Zimniak SDB, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – prezes Związku Literatów Polskich w Krakowie)

IDEA WARSZTATÓW:

 • Pogłębianie świadomości i wiedzy na temat kulturowego, duchowego i materialnego dziedzictwa, szczególnie z uwzględnieniem młodego odbiorcy.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie norm obyczajowych, kultywowanie takich wartości, jak: dobro, prawda, piękno oraz idei ks. Bosco.
 • Uwrażliwienie młodego odbiorcy na wartość słowa i pasję tworzenia w systemie prewencyjnym ks. Bosco.
 •  Przybliżenie młodzieży szkolnej istotnych fundamentów tradycji wychowania, specyfiki tworzenia wg ks. Bosco.
 • Uwrażliwienie na kulturę wysoką i artystyczną.
 • Budzenie szacunku do instytucji kultury i szkoły.
 • Przeciwdziałanie agresji, braków wychowawczych.
 • Zapewnianie warunków do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych.

Ponadto:

 • Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
 • Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 • Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
 • Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja, system prewencyjny, “amorevolezza”.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, test, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja.

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 27 listopada 2012 r., Dom Kultury “Podgórze”, ul. Sokolska 13.

LIDER: FUNDACJA “MAXIMUM” (www.maximum.org.pl)
AKTUAL1LOGO MAXIMUM w ramce2
PARTNERZY: ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA w RZYMIE, DOM KULTURY “PODGÓRZE” w KRAKOWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 2 w KRAKOWIE
ACSSAlogo Dom Kultuy Podgórzezsm2_header_long

UCZESTNICY: studenci i wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy
GRANTODAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Program Edukacyjny “Małopolska WIE: Wiedza – Innowacja – Edukacja”
Logo_Malopolska1

WARSZTATY_KREATYWNOSCI_27_XI_2012domaili

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1376W

IMG_1399W

IMG_1392W

IMG_1398W

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_______________________________________________

KSIĄŻKA PROJEKTOWA: ks. Stanisław Zimniak, System wychowawczy Księdza Bosco. Kontekst formacji – Podstawy – Rola wychowawcy, Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”, Kraków – Rzym 2012 (zamówienia: www.maximum.org.pl)

okladka_ks.S.Zimniak_Bosco_2012

_______________________________________________

BIOGRAM:

Ks. Prof. ISS Dr Stanisław Zimniak – salezjanin, historyk Kościoła, artysta. Absolwent KUL oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego „Gregorianum” w Rzymie, na którym obronił doktorat na Wydziale Historii Kościoła. Pracownik naukowy Istituto Storico Salesiano w Rzymie, sekretarz l’Associazione dei Cultori di Storia Salesiana, członek l’ Associazione Coordinamento Storici Religiosi, członek Rady Naukowej „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Współredaktor „Ricerche Storiche Salesiane”. Książki naukowe: „Dusza wybrana”. Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski, Wyd. Salezjańskie–LAS, Warszawa–Rzym 2003; Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales (1868 ca. – 1919), LAS, Roma 1997; Österreich begegnet Don Bosco „dem Vater, Lehrer und Freund der Jugend”, LAS, Roma 2003. Redaktor wielu książek (m.in. Storia e identità salesiana in Africa e Madagascar. Questioni di conservazione del patrimonio culturale, LAS, Roma 2012; Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico). Oprócz działalności naukowej uprawia twórczość poetycką pod pseudonimem Stanisław Sośnieńczyk (Człowiek – pytanie codzienne, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków-Rzym 2010; Teraz – tu. Miniatury poetyckie, Kraków
Rzym 2006, Wszechmożność Boga – Możność człowieka. Rozważania – medytacje, ISS, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków-Rzym 2008).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s