WARSZTATY KREATYWNOŚCI “PASJA TWORZENIE NIECH NIGDY NIE GAŚNIE”

WARSZTATY KREATYWNOŚCI “PASJA TWORZENIA NIECH NIGDY NIE GAŚNIE”

TRENER: dr Dariusz Piotr Klimczak

KOORDYNATOR: mgr Łucja Skrzypek

IMG_1250W

IMG_1248_W

(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak, mgr Łucja Skrzypek, Eryk Ostrowski)

IDEA WARSZTATÓW:

  • Przeprowadzenie Testu na inteligencję (IQ) oraz określenie skali
  • Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych.
  • Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
  • Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodzieży.
  • Przygotowanie uczniów do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze.
  • Analiza i interpretacja tekstów kultury.
  • Interdyscyplinarność i multikulturalizm.
  • Poznanie pojęć: kreatywność, innowacyjność, pasja.
  • Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych poprzez:

a) pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego wśród uczniów,

b) nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.),

c) podnoszenie aspiracji uczniów oraz ich osiągnięć w nauce,

d) rozwijanie wiedzy i umiejętności.

METODY: warsztaty kreatywne (workshops), prezentacja, video and Interenet interaction trening, metody Ducio Demetrio, test, drama edukacyjna, wykład, heureza, eksplikacja.

CZAS I MIEJSCE AKCJI: 27 września 2012 r., Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, ul. Skrzyneckiego 12

UCZESTNICY: uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie oraz sympatycy.

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW:

IMG_1256w

IMG_1251w

IMG_1254w

_____________________________________

ZAPRASZAMY DO ROZWIĄZANIA TESTU NA INTELIGENCJĘ (IQ): TEST_IQ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s